5 Temmuz 2018 Perşembe

Logiw arama botlarına 20 Türk boyunun ismini verdi

20 Türk boyunun ismini verdiği Logiwbot‘lar interneti tararken artık onları canlı olarak izleyebilirsiniz. 
1. Kayı Boyu / Şunkar / kasunka.bot.logiw.com Kaşunka 1
2. Bayat Boyu / Ügi / baugi.bot.logiw.com Baügi
3. Alka Evli Boyu / Köykenek / alkoyke.bot.logiw.com Alköyke
4. Kara Evli Boyu / Göbek Sarı Kuşu / kagosak.bot.logiw.com Kagösak
5. Yazır Boyu / Turumtay / yaturum.bot.logiw.com Yaturum
6. Yapar Boyu / Kırgu Kuşu / yakirku.bot.logiw.com Yakırku
7. Dodurga Boyu / Kızıl Kaçıgay /dokizka.bot.logiw.com Dokızka
8. Döger Boyu / Köçken / dokocke.bot.logiw.com Dököçke
9. Avşar Boyu / Cure Laçin / avcurla.bot.logiw.com Avcurla
10. Kızık Boyu / Sarıca / kisaric.bot.logiw.com Kısarıc
11. Beg Dili Boyu / Bahri / bebahr.bot.logiw.com Bebahr
12. Karkın Boyu / Su Bürkütü /kasubur.bot.logiw.com Kasubür
13. Becene Boyu / Ala Toğanak /bealtog.bot.logiw.com Bealtoğ
14. Çavuldur Boyu / Buğdayık /cabugda.bot.logiw.com Çabuğda
15. Çepni Boyu / Humay / cehuma.bot.logiw.com Çehuma
16. Salur Boyu / Bürküt / saburku.bot.logiw.com Sabürkü
17. Eymür Boyu / Encari / eyencar.bot.logiw.com Eyencar
18. Bügdüz Boyu / Yagılbay / buyagil.bot.logiw.com Büyagıl
19. Yıva Boyu / Toygun / yitoygu.bot.logiw.com Yıtoygu
20. Kınık Boyu / Cure Doğan / kicurdo.bot.logiw.com Kıcurdo